Vattenhumanoidernas religioner och mytologier

Vattenhumanoidernas
religioner och mytologier

Tramonsk grottmålning funnen i Tambogrottan (inre delarna av Verdefloden)Clypsen
Bild ur den yngsta av Tenarböckerna; den gyllene "Timbur Uno-boken" som föreställer en skiss på en pyramid. Det var denna bild som inspirerarade kejsar Anwar-Sada till hans stora tempel i Watenia!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar