Hippis idag

HIPPIS IDAG!
Hur ser denna värld ut idag?
Parallellt med själva epos-sagan beskriver jag hur dagens moderna Hippis ser ut idag. Dess politiska, sociala, ekonomiska, ideologiska och tekniska status. Vi befinner oss i året 3327 eu på vår tvillingplanet. Det betyder att det har gått 3327 år sedan Unionen mellan Solmien och Watenien ägde rum. Idag har planeten ca 4,7 miljarder invånare.

Idag dominerar handelsblocken geografin av Hippis, vilket också har varit fallet under de senaste 500 åren. Handelsblocken är fristående handelsunioner med egna lagar (konstitutioner), valutor, försvar, finansiellt- och handelspolitiska uppbyggnader, som dessutom är oberoende av varandras ekonomiska konjunkturer. Framför allt är blocken kulturella gemenskaper och sammanställningar med livsåskådningar som håller länderna och folkgrupperna ihop. De tre handelsblocken är; Verdefederationen, Det Lydiska samväldet och Fria Handelsalliansen, det är så att säga som tre världar i ett! Hippis har också länder, totalt 22 självständiga stater, inklusive enklaven Cumbria Lydia. Dock är länderna underordnade handelsblockens handels- och försvarspolitiska direktiv! 

Rent tekniskt samt militärt skiljer de sig mycket från varandra. Verdefederationen (VF) är i detta sammanhang det ledande och mest tekniskt framstående handelsblocket i och med deras stora rymdprogram TENAR II. I detta program ingår terraformering av planeten Lejf, forskning av Corolissystemet och dess grannstjärnor med utgångsbaser på månen Piivis, planeten Lejf samt från VF Rymdstation. Rymdstationen är en gigantisk satellit som mäter 6,5 kilometer i diameter och kretsar kring planeten på ett avstånd av 30 000 kilometer. 

Rymdstationen VF Space Center
   

Planetens politiska och handelsmässiga relationer har ändå en mycket stark förankring tack vare C.O.H, deras motsvarighet till vår FN. Samarbetsviljan blocken och länderna emellan är betydligt starkare än den är hos oss och detta beror på världsorganisationens effektiva miljöprogram och dess auktoritet. Planeten har under hela sin civiliserade existens lidit av globala klimatförändringar som bottnat i en gradvis uppvärmning av planetens genomsnitts-temperatur. Havsnivån hade ständigt stigit ända fram till en världsomspännande lösning togs i bruk under gemensamma krafter via C.O.H. Denna globala miljöproblematik har alltså bara kunnat lösas genom bra samarbete, konfliktfri sammanhållning och grundlig respekt för miljöprogrammet vars avtal slöts i Cumbria Lydia för 400 år sedan! Denna stad står också som värd för denna avgörande världsorganisation då staden är en neutral enklav innanför VF´s domäner.

C.O.H är, tack vare sitt framgångsrika miljöprogram WIN, dess fredsstyrka och handelsmedlare DUR, förvaltning av CON (Hippis Internet och viralgranskningsinstitut) samt ansvaret över organisationen EPIC, som är deras motsvarighet till vår Unesco, planetens viktigaste gemensamma organisation. C.O.H har dock mycket större auktoritet och resurser än vår FN-organisation. Ett exempel på det är EPIC, som håller i och förvaltar över "Biotopsavtalet", som är ett globalt avtal mellan länderna. Avtalet reglerar och ser till att 50% av jord- och havsytan fortsätts förbehålla djur- och växtlivet och det krävs mycket starka skäl att göra undantag för intrång eller exploatering inom dessa områden.  

EPIC har även hand om betydelsefulla historiska och kulturella platser som klassats av själva organet. DUR är en fredsgaranterande organisation och en effektiv neutral samarbetspartner när det råder svåra handelsrelaterade problem och militära konflikter. DUR förfogar nämligen över planetens största privata elitstyrka, de berömda Drillonerna, som skickas som fredsmäklare, konfliktlösare i svårlösta tvister eller humaoiditära* hjälpinsatser vid naturkatastrofer eller korruption. DUR har också en förebyggande insatsstyrka och säkerhetsorganisation.
C.O.H´s ledarskap sköts av ett beslutande organ och en så kallad Shullmans, som närmast kan beskrivas som en senat med representanter från samtliga demokratiskt ledda länder. Om ett land missköter sig stängs dess Shullmans ut från senaten och även från det beslutande organet tills det att det gjort förändringar.
Vi här på jorden har mycket att lära oss av Humanoidernas organisatoriska egenskaper och av deras starka samarbetsvilja för att rädda sin planet. Ska en civilisation kunna leva länge måste dess invånare och ledare inte bara kunna samarbeta utan respektera varandra!

Mer om C.O.H finns i Wikin!

     
Här nedan är en karta över de tre handelsblocken; Verde Federation (VF) i grönt, Fria handelsalliansen i gult och Lydiska samväldet i orange (det som tidigare kallades Prayanska samfundet).

Kartan ovan föreställer Hippis tre handelsblock, C.O.H´s värdstad Cumbria Lydia och planetens tre största städer; Condorra, Watsolm och Rotterham.WIN, Hippis stora miljöprogram:
För 400 år sedan träffades samtliga 14 länder till ett viktigt sammanträde i C.O.H´s värdstad Cumbria Lydia. Beslutet visade sig vara en av de avgörande insatserna någonsin när det gällde att rädda planetens kusttrakter från de stigande havsnivåerna! Man bestämde sig för att gräva "banker" i de grundare delarna av haven. Bankerna var gigantiska håligheter, ofta med rektangulära former om tusentals kvadratkilometer och upp till 300 meter djupa. Volymerna i dessa 320 stycken banker runt om i planeten gjorde att havsnivån globalt sänktes med två meter, tillräckligt för att rädda hundratals miljoner Humanoider! Bankerna används även som fiskodling och naturreservat för känsliga arter.

Hippis fysisk världskarta av idag. Havsbankerna kan ses om man förstorar bilden genom att klicka på den. Nedan: ett exempel på ett område med havsbankar:


Mer om Hippis idag kommer inom kort.
Oscar Freyre