Hippis idag

HIPPIS IDAG!
Hur ser denna värld ut idag?
Parallellt med sagan beskriver jag hur dagens moderna Hippis med dess politiska och tekniska status ser ut idag. Vi befinner oss i året 3327 eu på vår tvillingplanet. Det betyder att det har gått 3327 år sedan Unionen mellan Solmien och Watenien ägde rum! 

Idag dominerar handelsblocken geografin av Hippis, vilket också har varit fallet under de senaste 400 åren. Handelsblocken är fristående handelsunioner med egna lagar, valutor, försvar, finansiellt- och handelspolitiska uppbyggnader som dessutom är oberoende av varandras ekonomiska konjunkturer. Framför allt är blocken kulturella gemenskaper och sammanställningar med livsåskådningar som håller folkgrupperna ihop. De tre handelsblocken är; Verdefederationen, Det Lydiska samväldet och Fria Handelsalliansen, det är så att säga som tre världar i ett! 

Rent tekniskt samt militärt skiljer de sig även mycket från varandra. Verdefederationen (VF) är i detta sammanhang det ledande och mest framstående handelsblocket i och med deras stora rymdprogram 
TENAR II. I detta program ingår terraformering av planeten Lejf, forskning av Corolissystemet och dess grannstjärnor med utgångsbaser på månen Piivis samt från VF Rymdstation. Rymdstationen är en gigantisk satellit på 6,5 kilometer i diameter och kretsar kring planeten på ett avstånd av 30 000 kilometer. 
   
Planetens politiska och handelsmässiga relationer har en mycket stark förankring tack vare COH, deras motsvarighet till vår FN. Samarbetsviljan blocken och länderna emellan är betydligt starkare än den är hos oss och detta beror på världsorganisationens effektiva miljöprogram. Planeten har under hela sin civiliserade existens lidit av globala klimatförändringar som bottnar i en gradvis uppvärmning av planetens genomsnitts-temperatur. Havsnivån har ständigt stigit ända fram till en världsomspännande lösning togs i bruk under gemensamma krafter. Denna globala problematik har alltså bara kunnat lösas genom bra samarbete, konfliktfri sammanhållning och grundlig respekt av detta miljöprogram vars avtal slöts i Cumbria Lydia för 400 år sedan! Denna stad står också som värd för denna avgörande världsorganisation då staden är en neutral enklav inom VF´s domäner.
COH är, tack vare sitt framgångsrika miljöprogram, en fredsgarant och en effektiv neutral samarbetspartner när det råder svåra handels- och militära konflikter. COH förfogar nämligen över planetens största privata elitstyrka, de berömda Drillonerna, som skickas som fredsmäklare, konfliktlösare eller humaoiditära* hjälpinsatser. 
Vi här på jorden har mycket att lära oss av Humanoidernas organisatoriska egenskaper och av deras starka samarbetsvilja att rädda sin planet. Ska en civilisation kunna leva länge måste dess invånare och ledare kunna samarbeta med varandra! 
     
Här nedan är en karta över de tre handelsblocken; Verde Federation (VF) i grönt, Fria handelsalliansen i gult och Lydiska samväldet i orange (det som tidigare kallades Prayanska samfundet).
Kartan ovan föreställer Hippis handelsblock och dess största städer.

Mer om Hippis idag kommer inom kort.
Oscar Freyre