Om Hippis


Om Hippis World & Society
"En fantastisk värld som liknar vår egen"


Hippis är min egen geofiktiva värld, en exoplanet som lär befinna sig ett par hundra ljusår längre in i Vintergatans Orionarm, samma arm som hyser vårt solsystem! Det är en väldigt komplex och säregen värld, liksom vår, men man kan ändå ana många likheter! Likheterna är våra djurfaunor, biologiska och ekologiska system samt geografin. Mest är vi lika planetens härskande art till utseende och sätt, fast de har svans! Trots det stora avståndet och det faktum att liv kan uppstå bara genom unika grundförutsättningar uppfylls så liknar därför Hippis Jorden så pass att den kan kallas för vår tvillingplanet. Denna värld har dock sin egen civilisationshistoria och det är den vi följer i detta epos.

En skiss som visar hela eposet i sin helhet:
Strukturen av eposet illustrerad på denna blogg. Överst denna bloggs namn och Hippis idag som sidekick. På mellersta raden finns de två krönikorna (Tidskildringar) och nederst ligger de fyra fantasyromanerna som skall ges ut och två som kanske ges ut beroende på hur intresset infaller. Cumbria Lydia är staden där allt finns och händer. Att följa stadens historia är som att följa planetens viktigaste händelser!

Som ni ser ovan rymmer denna blogg hela eposets process. 
På vänster spalt finns Hippis wiki där det kommer att läggas ut all fakta om denna planet och dess historia. Längre ner Krönikorna: Gryning och erövring. På höger spalt finns information om böckerna, kartor och när romanerna kommer ut i marknaden. Startsidan kommer aktualiseras med det senaste om eposets process. 

Hippis World & Society är alltså den informativa och interaktiva delen av eposet.
Genom denna blogg kommer du få uppdateringar och mer kunskap om planeten och dess historia, fakta, wiki och kartor. Med Hippis idag kan du också jämföra hur denna värld ser ut idag mot förr, hur långt Humanoiderna kommit i deras civilisationsutveckling och hur mycket den skiljer sig från vår värld av idag. 
Med Gryning kan du följa Humanoidernas civilisationshistoria från begynnelsen till Unionen. Med Erövring följer du Humanoidernas moderna historia fram till idag.
Med denna blogg kan du förhoppningsvis göra dig redo när de första romanerna kommer ut i handeln och sedan komplettera!

Välkommen att följa med i Hippis, sagan om vår tvillingplanet!

   Oscar Freyre 
uppdaterat
 2023-10-10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar