Om Hippis


Om Hippis World & Society
"En fantastisk värld som liknar vår"


Hippis är min egen geofiktiva värld som lär befinna sig ett par hundra ljusår längre in i Vintergatans Orionarm, samma arm som hyser vårt solsystem! Det är en väldigt komplex och säregen värld, liksom vår, men man kan ändå ana många likheter! Trots det stora avståndet och det faktum att liv kan uppstå bara grundförutsättningarna uppfylls så liknar därför Hippis Jorden så pass att den kan kallas för vår tvillingplanet. Denna värld har dock sin egen evolutionshistoria, intelligenta varelser och därmed frambringat egna civilisationer. 
Det är just det här, med deras civilisationer, som bildar kärnan i detta fantasyepos som kallas Hippis, sagan om vår tvillingplanet. 

En skiss som visar hela projektet i sin helhet:
Strukturen av eposet med denna blogg överst och med Hippis idag som sidekick. På mellersta raden finns de två krönikorna och nederst ligger de fyra fantasyromanerna.

Som ni ser ovan rymmer denna blogg hela eposets process. 
På vänster spalt finns Hippis wiki där det kommer att läggas ut all fakta om denna planet och dess historia. På höger spalt finns information om böckerna, vad de handlar om och när de kommer ut i marknaden. Startsidan kommer aktualiseras med det senaste om eposets process. 

Hippis World & Society är alltså den informativa och interaktiva delen av eposet.
Genom denna blogg kommer du få uppdateringar och mer kunskap om planeten och dess historia, fakta, wiki och kartor. Med Hippis idag kan du också jämföra hur denna värld ser ut idag, hur långt Humanoiderna kommit i deras civilisationsutveckling och hur mycket den skiljer sig från vår värld av idag. 
Med den första boken om Hippis krönikor, "Gryning", kan du få en grund och en plattform i eposets komplexitet och fantasivärld. 
Med denna blogg kan du komplettera dina fördjupningar och funderingar och förhoppningsvis göra dig redo när de första romanerna kommer ut i handeln!

Välkommen att följa med i den spännande utvecklingen av denna värld!


   Oscar Freyre 
uppdaterat
 2018-05-28


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar