Kartguide

Hippis kartor

Hippis består av fyra stora landmassor (kontinenterna) och två enorma ögrupper. Sju hav omgärdar världsdelarna och i norr samt söder härskar gigantiska glaciärisområden.


Hippis kartor är uppdelade i tre kategorier: A-, B- och C-kartor.
A-kartorna är världskartor för olika ändamål, exempelvis fysisk, politisk, handelspolitisk, geologiskt och så vidare.
B1-kartorna är kontinenter.
B2-kartorna är delar av kontinenter
B3-kartorna är regioner, exempelvis halvöar eller stadsregioner.

Här nedan följer exemplen på de olika kart-kategorierna, flera av dessa kartor är dock inte fullbordade!

Ovan; exempel på A-karta; Hippis, fysisk kartaExempel på B1-karta, kontinent


B2-karta, del av kontinent


B3-karta, regionskartor


Höjdangivelser för A- och B-kartor


C-kartor


eller:

Exempel på C1-karta, kan alltså variera (Metropolitan maps)Exempel på C2-karta (stadskärna eller del av storstaden)


Benämningar och höjdskala för C2-kartor (gäller till viss del C1-kartor också)


C3-karta, stadsdelar med förklaringar


På hemsidan (websidan hippis.com) kommer det sedan att finnas mer högupplösta kartor! 

Copyraight Oscar Freyre 2018Inga kommentarer:

Skicka en kommentar