Cumbria Lydia

Cumbria Lydia
"Hippis pärla"
Skymning i Cumbria Lydia. Målning av mig från 2010Cumbria Lydia är en autonom (ej med i någon av de tre handelsblocken) och neutral enklav belägen mellan Vingarnas land och Carrosflodens delta i norra Condolizia. Staten omgärdas av Verdefederationen, som därmed garanterar dess säkerhet och autonomitet. Cumbria Lydias neutrala hållning och politiska stabilitet har även bidragit att staten härbergerar C.O.H, som är Hippis motsvarighet till vår FN. Det var här organet föddes efter Det stora världskrigets fredsavtal, som skrevs under av samtliga länder år 2507 eu (efter unionen). Även fredselitstyrkan DUR har sin sambandscentral i enklaven. Idag är själva staden Cumbria Lydia även en av planetens mest dynamiska och betydelsefulla handelsstäder.
Staten hyser två femtedelar av huvudkontoren för planetens största företag och är även centrum för den internationella film- och modeindustrin.
Här finns också en omfattande bank- och transito-industri med bil, textil- och elektroniktillverkning som specialitet. Landet har ringa naturtillgångar men landets långa historia, dess sevärdheter och attraktioner har gjort den till Hippis mest besökta turistmål sett per capita.
Staden Corvetta är en känd semester- och nöjesort med stora casinos, lyxiga småbåtshamnar och breda sandstränder. Här ligger också Hippis motsvarighet till Hollywood.

Cumbria Lydia räknas till den mest tätbefolkade nationen på planeten!


 Ofullbordad karta över enklaven Cumbria Lydia


Centrala Cumbria Lydia och Ponschou (Staden består av två städer som växt ihop) Grundkarta för 3D-modellen Fakta:
Enklaven Cumbria Lydia består av fyra städer (distrikt)
Huvudstad och största stad: Cumbria Lydia
Cumbria Lydia, den internationella politiska huvudstaden, globalt finansiellt centrum, historiskt och administrativt distrikt för norra Condolizia. Säte för C.O.H och D.U.R (5 milj)
Panshou, industridistrikt, Handelsuniversitetet. (1 milj)
Di Andrew, gräns- och tullstad. (2 milj)
Corvetta, hamnstad, nöjes- och semesterort. (2,5 milj)

Storlek, religion, språk och demografi:
Enklaven är 76 kilometer lång och 46 kilometer bred (vid bredaste området längs landsgränsen till VF och mot den nordligaste ön Ken).
Area: 3003 km2 (inkl samtliga öar)
Invånarantal: 10,5 milj inv. 3496 inv/km2
Topografi: högsta punkten är Scaragone peak 560 m.ö.h (Dandalone-åsen)
Etnicitet, andelar av befolkningen:
75% Lydier
12% Watenier
10% Accraner
3% övrigt
Religion/ livsåskådning:
Religionsfrihet råder, dock 60% av befolkningen tillhör det Prayanska trossamfundet. 12% Clypsis. Övriga 28% (bland dessa Cristelliner)
Språk:
Condorrianska 60% (administrativt språk)
Niverianska 20% (handelspråk)
Solmiska 15%

Övriga 5%3D-modell i Sketchup över centrala Cumbria Lydia (just påbörjad) 


Geografi och klimat:
Enklaven Cumbria Lydia ligger på en halvö mellan Carrosflodens delta i söder och havsviken Vingarnas land i norr (namnets ursprung kommer från en ö norr om havsviken). Östra landsgränsen, som består av en 50 kilometer lång och 20 meter hög tegelmur, gränsar till sydvästra Verde Federationen. Landet ligger ungefär 1000 km söder om ekvatorn. Områdets norra delar är kuperat med en ås, Dandalone, som löper längs med hela landet från öst till väst och avslutas med Kungsparken i citykärnan. Högsta punkten är Scaragone peak och når 560 m.ö.h (utsiktplats och linbana till Corvetta). Dandalone-åsen blir gradvis högre ju längre österut den kommer. Stora sandstränder dominerar kusten och ön Ken omges av korallfylld havsbotten.
Södra delen består mestadels av sump- och träskmark där 60% har dränerats och fyllts på med fast bergmassa. Ett sammanhållande naturreservat, Shardogoine, fyller resten av området tillsammans med ö-atollerna och gränsstaden Di Andrew. Kusterna fylls av mangroveträsk, sumpmark och korallrev Två anläggningar för avsaltning av det bräckta vattnet i deltat finns vid Fergoneåns utlopp. Fergoneån är landets längsta vattendrag och fungerar som vattentäkt för dricksvatten med en pumpstation vid Di Andrew.
Klimatet är subtropiskt med regn- och torrsäsonger. Den årliga genomsnittemperaturen ligger på 26 C och snittnederbörden på 2000 mm/år. Området är ibland drabbat av hårda tropiska stormar, särskilt under Silverår eller i samband med Morlan (passadvindar). Under Silverår höjs deltats vattennivå med upp till en meter!

Karta över Cumbria regionområdet med Vingarnas land (havsviken) och Carrosflodens delta.


Karta på norra delen av kontinenten Condolizia med Cumria regionen markerat i gult.


Historia:
Halvön ligger i de sydligaste delarna av den stora havsviken Vingarnas land, en region som varit bebodd i omgångar ända sedan Snäcksamlarnas tidevarv för 600 000 år sedan. Området övergavs dock för cirka 400 000 år sedan för att återbefolkas igen 200 000 år senare men då av Vattenhumanoiderna från Carrosflodens inland. Områdets population bestod av små fiske- och skaldjursberoende nomadstammar och det var först under Järnåldern som de första riktiga fasta bosättningar påbörjades, och det från oväntat håll!

År 224 fu (före unionen) anlände tre Lydiska fartyg halvön söderifrån, det vill säga från Carrosflodens enorma delta bestående av oändliga träsk- och sumpmarker. De tre fartygens besättning leddes av en Niveriansk kapten vid namn Fergone di Cumbrié, vars namn ligger till grund för den stad som senare skulle byggas upp vid halvöns yttersta spets. Det var en djärv expedition organiserad och finansierad av det Prayanska prästsamfundet i Valyriernas huvudstad Degjeravaan efter rykten om mineralrika kustområden i norr. Expeditionens huvudsyfte var dock att finna en annan väg till Den bördiga guldslätten i öst via Risfolket. Expeditionen höll på att gå förlorad under ett åskoväder alldeles i närheten av halvön. Efter en fartygsbrand och stora förluster av utrustning och förnödenheter planerade man att vända tillbaka men i sista stund hade spejare upptäckt den långa frodiga åsen och med det fast bergmark. Halvöns norra kuster blänkte i guld och var fisk- och fågelrikt och därför döptes den till Det heliga landet! Det dröjde endast två år tills de första nybyggarna från Lydien anlände halvön efter ryktena från Det heliga landets guldfyndigheter i moderslandet.
År 239 fu etablerade Prayan sig med ett tempel helgat åt Ismerdia, mörka maktens gud, i den nya staden som hade börjat växa. När ledaren för upptäcksgruppen Cumbrié dog plötsligen i hög infektionsrelaterad feber år 236 fu tillgav de Prayanska prästerna staden att bära hans namn i feminin form, Cumbria.

Staden Cumbria växte väldigt fort på grund av sitt strategiska läge, behagliga klimat och områdets rika naturresurser och blev därför det Prayanska prästsamfundets guldägg efter Gyllene triangeln (i Valyrien). Någon ny väg mot Den bördiga guldslätten blev det inte, åtminstone inte till en början då handeln med moderlandet växte lavinartat, och uppdraget hade även med tiden glömts bort. Men så år 119 fu skedde det oundvikliga. 10 stycken så kallade Wat-trimaraner, 30 meter långa fartygs-trimaraner med jättesegel, dök upp vid horisonten norr om staden. Dessa snabba havsgående fartyg kom från civilisationerna i öst, de så kallade ”De stora flodrikena” Watenien och Solmien. Watenerna var dåtidens stora sjönation och var duktiga sjöfarare, minst lika djärva som Niverianerna. Nu stod de båda sjönationerna öga mot öga för första gången i historien utanför Cumbrias hamn men mötet gick bättre än man hade kunnat tro. Det historiska mötet blev nämligen början på Cumbrias första guldålder och som ledde till att områdets strategiska läge gjorde staden inte bara självständig från modersländerna utan även en betydelsefull handelspartner för både Lydierna som Watenerna!
Cumbria Lydia blev under hela den Klassiska eran säte för de Lydiska kungarikernas kolonisering av planetens övriga kontinenter. Detta föranledde att Verdeimperiet utökade sina territorier bortom Carrosflodens djungelslättland och ända fram till Ereusbergen och bildade gräns med Accranfolkens furstendömen. På så sätt blev Cumbria omringat av imperiet och hade staden som hållhake vid konflikter om de nya landområden i de övriga kontinenterna. Verdeimperiet grundade en stad vid Carrosflodens östra delar av deltat och kallade den också för Cumbria. Lydierna blev tvungna att lägga till Lydia till sitt stadsnamn för att eliminera missförstånd vid exempelvis sjötransporter. Någon större handelskonkurrens gav staden dock aldrig, det var redan för sent!

Cumbria Lydias historia under den senare delen av den Klassiska eran var fyllt av riskfyllda agerande i spänningen mellan Verdeimperiet och de Lydiska kungarikena. Under Piraternas herravälde* spelade Cumbria Lydia en avgörande roll vilket ledde till att hela planeten gick in i ett världsomfattande världskrig som varade i 50 år! Staden bytte taktik och dess neutrala hållning blev även dess räddning. Fredsfördraget för Det stora världskriget skrevs under i Cumbria Lydia och resultaten från dessa avtal höjde återigen stadens status och suveränitet. Varven i Ponshow omdirigerade sin krigsfartygstillverkning till lastfartyg. Efter kriget, när Prayan hade förlorat sitt grepp om enklaven, kunde landet inrikta sig på en friare industralisering och satsa på bredare kulturellt inriktade verksamheter såsom konst, mode och film åt en bredare internationell publik. Mot slutet av 2800-talet eu (efter unionen) uppfanns därmed många nya tekniska produkter här och en sådan var fototekniken.
Vid fiskebyn Corvetta (corvett är en fiskart i havsviken) byggdes det upp en industri baserat på fototekniken. Vid slutet av 2900-talet eu fanns här flera filmproduktionsbolag, som producerade dokumentärer inspelade runt om på planeten men även långfilmer baserade på romaner och Solmiska samt Valyriska teaterpjäser. Filmindustrin växte och med den modeindustrin då hela planeten ville se ut som filmstjärnorna från Cumbria Lydia! Televisionen uppfanns visserligen i Lambacheque men i mitten av 3000-talet eu hade Cumbria Lydia övertagit den globala taktpinnen när det gällde tv-serier och nyhetskanaler. I takt med film- och tv-industrins internationella framfart flyttade många multinationella företag sina huvudkontor till staden Cumbria Lydia och skyskraporna växte upp som höstsvampar. På rekordtiden 15 år byggdes det hela 158 skyskrapor över 150 meter i staden. Vid inledningen av 3200-talet eu hade Cumbria Lydia flest skyskrapor bland städerna i Hippis (2100 stycken) och planetens högsta, det 820 meter höga Dikkon Corporations huvudkontor, tills det slogs av Watsolms Federationstornet med sina 1230 meter år 3280 eu!
Idag finns det höga skyskrapor i samtliga städer i enklaven och 90% av dessa är bostadshus för att ge plats åt Cumbria Lydias 10,5 miljoner välbärgade invånare.

* = Om Piraternas herravälde kommer det att kunna läsas i fantasyromanen ”Verdefederationen” den fjärde och sista delen i fantasyromanserien som ingår i eposet: Hippis, sagan om vår tvillingplanet.
Handel, turism och ekonomisk historia:
Grunden till Cumbria Lydias ekonomi:
Fram till den tidiga delen av Klassiska eran utvanns guld och koppar både till havs samt i den norra kuperade delen av halvön. 90% gick till export mot både modersländerna som till det nybildade Verdeimperiet. Handeln via sjöss ökade ganska kraftigt då och ledde till att stora sjötransportkompanier bildades. Dessa kompanier växte och utökade sin handel vartefter nya landområden upptäcktes på andra sidan haven. Rederier, förädlingsindustri och fartygstillverkning blomstrade under större delen av den Klassiska eran. Tillsammans med handeln till sjöss gjorde allt detta att Cumbria Lydia blev helt oberoende av modersländernas ekonomiska och kulturella inverkan samt av Prayans järngrepp. Religionsfrihet infördes och det blev början på en ny våg av invandring från olika delar av kontinenten som förde med sig främmande kunskaper och nya innovativa krafter.
Mot slutet av den Klassiska eran fanns de Cumbriansk-flaggade gods- och lastfartyg utspridda över alla haven. Cumbrianska transportföretag dominerade handeln till sjöss fram tills att den forna Vivaldiska kronkolonin Cerez utvidgade sina territorier och med omdiskuterade medel tog successivt över andelar av den globala sjötransporten.
Strax före Det stora världskriget omdirigerades Cumbria Lydias tillverkningsindustri snabbt om till att enbart tillverka förädlade produkter samt utveckla en transitohandel. Det var ett djärvt drag som visade sig vara ett lönande koncept. I och med fredsavtalet som skrevs under i Cumbria Lydia år 2507 eu, då handelsblocken bildades, intog landet en neutral hållning i världspolitiken som gynnade landets näringsliv ypperligt! Tillsammans med attraktiva skattenivåer för både företag som privatpersoner tilldrog landet mängder av världsledande bolag och förmögna investerare till sig. Bankindustrin växte och formade gradvis planetens främsta finansiella holdingsektor. Den Cumbrianska valutan Damlers petade ner Verdefederationens valuta som världsdominerande och blev återigen den främsta globala handelsvalutan. Film- och modebranschen föddes här och håller än idag, 300 år senare, sitt fasta grepp som världsledande.

Klubbarna och samhällskedjorna:
Kort efter att de globala handelblocken bildades och konstitutionerades och landet behöll sin neutralitet bildades Klubbarna som en naturlig konsekvens av Cumbria Lydias kraftigt växande näringsliv.

Det började med fastighetsbranschens egna självutnämnda bostadspolitik under skyskrape-eran vid 3100-talet eu. Olika fastighetsbolag samt byggbolag bildade klubbar för sina hyres- och ägarrätter.
Detta som ett led i att behålla dem som kundmedlemmar. Klubbarna växte i antal medlemmar och soliditeten stärktes och ledde till investeringar i bland annat serviceutbud och inköp i andra branscher. På så sätt växte grenar av koncerner fram där var och en besatt ett stort antal medlemmar, som kunde via klubbarna försörja sig, bo, förlusta sig och handla inom en och samma klubb. Klubbarna fungerade även som fackföreningar som hjälpte sina medlemmar med allt från löneförhandlingar, bonus, skaffa rabbatter eller inrätta egna pensionsfonder. Det mesta inom ramen för vad klubbarna kunde erbjuda men också utanför beroende på samarbetet mellan olika klubbar. Så småningom blandade bankerna in sig i dessa närings- och samhällskedjor, som med mer kapital kunde ta andelar i verksamheten och gjorde att klubbarna kunde växa även utomlands.
Idag finns klubbarna representerade i nästan samtliga länder och är den enda typen av näringskedjeverksamhet som fungerar, helt legalt, i de tre handelsblocken utan tullbegränsningar.

Historien om Prada:
Cumbria Lydias starka bank- och finanssektor är planetens mest solida och därför är stadens börs Hippis största finansiella institution. Här finns åtta av planetens fjorton största banker med Prada Holding som den högst värderade. Prada var från början en Niveriansk fartygstillverkare men bolaget köptes upp av det Prayanska samfundet redan under tidiga delen av den Klassiska eran. De Prayanska prästerna behövde ett fungerande företag för att skydda och förvalta sina pengar och därför ändrade de huvudinriktningen av bolaget. Banken Prada tillkom och växte ikapp med den lönsamma sjönäringen. Vid 1400-talet eu var banken så framgångsrik att den finansierade Geraldines krig mot Verdeimperiet med lyckat resultat. Några decennier senare fanns filialer av banken på alla de fyra kontinenterna. Under de stora piratkrigen mot slutet av den Klassiska eran spelade Prada en betydande och högst kontroversiell roll i konflikternas utveckling. År 2441 eu startade banken Hippis första börs i både Cumbria Lydia och Rotterham samtidigt. Efter Det stora världskriget tappade dock de forna ägarna greppet om banken eftersom samfundet förlorat gigantiska summor pengar i kriget. För att inte gå i konkurs sålde de 95% av sitt innehav i banken till bland annat andra banker och finansiella organisationer men även till Verdefederationens Nazca foundation (NF).
Prada bytte namn till Prada Holding år 3010 eu efter sammanslagning med den något mindre konkurrenten DDT Rotterham Bank och räknas idag som en av Hippis 5 största företag. Än idag är Nazca Foundation största majoritetsägare av den stora världsomfattande banken och har i och med det kunnat finansiera Verdefederationens två stora rymdprogram Tenar 1 och Tenar 2.
Ironiskt nog har alltså banken genom sin långa livstid finansierat krig, korrupta pirater och tyranner, kolonisationer av nya kontinenter, både sina värsta fiender som sina allierades konkurrens om makten i bankherraväldet och senare även kolonisationer av nya planeter!
Pradas huvudkontor ligger vid Kungliga hamnen i centrala Cumbria Lydia. Det är en 600 meter hög skyskrapa som med åren blivit en av stadens mest besökta turistattraktioner!

Cumbria Lydias attraktionskraft:
Stadens ålder, över 3500 år, och dess globala betydelse har gett den många vackra men tyvärr även några otäcka minnen!
De två första kungaborgarna på Kungsberget byggdes av trä och är därför för alltid försvunna för dagens betraktare. Det tredje slottets ruiner finns dock kvar på vissa ställen som murgrund till den borg man kan se idag. Därmed går det att se och ta på stadens näst äldsta kvarlämningar från dess forna glanstid runt 300-talet eu. Cumbria Lydias vackra upplysta kungaborg ”Quadrofenitz” ligger högst upp i Kungsparken, i distriktet Kärnan längst västerut på halvön, och är landets mest besökta turistattraktion. Borgen är byggd i omgångar mellan 360-talet eu till 490-talet eu av den berömda kungaätten Oswaldones.
Det var under denna ätts period som staden Cumbria Lydia började växa till den betydande hamnstaden den blev under den Klassiska erans världsomvälvande upptäckarperiod. Denna Condorrianska ätt blev även den sista Lydiska auktoritära kungaätten, som därefter kom att överlämna kungaämbetet till Cumbrianskfödda ledare, dock under Prayans översyn.
Den siste Cumbrianske kungen avsattes under den republikanska revolutionen på 2410-talet eu då enklaven fick demokratiskt valda statsledare och parlamentet blev den lagförande konstitutionen.

Prayans påverkan på landets styre dröjde sig dock kvar ända fram till Det stora världskrigets fredsfördrag år 2507 eu. Det mäktiga Prayanska samfundet förlorade sin dominerande världsomspännande makt under kriget och verksamheten decimerades till bildandet av Det Prayanska samväldet, vilket var stort nog att bilda det tredje globala handelsblocket! De Prayanska templen Ismerdiatemplet, Myndestemplet och Auroratemplet i Cumbria Lydia återgick till sina forna verksamheter som mötesplatser för tillbedjan av trosläran. Dessa tempel, byggda mellan 400- till 800-talet eu, hör också till stadens mest besökta byggnader och är numera även utbildningscentra för den Prayanska trosläran.
En annan negativ konsekvens av det stora världskrigets resultat för det Prayanska samfundet blev också att de förlorade hyreskontraktet med den fruktade elitstyrkan Drillonerna. Detta ledde till att elitstyrkan blev tvungna att ändra om i sin affärsstrategi och det gjorde det med gott resultat.
Drillonska Underrättelsetjänsten D.U.R bildades så under fredsfördraget och kontraktet togs över av C.O.H. I enlighet med detta kontrakt får Drillonerna fortsätta att ha sin huvudbas i Cumria Lydia och deras huvudsakliga militära verksamhet ändrades till en mer humanoidtär inriktning med fokus på nödhjälp vid naturkatastrofer, korruption samt elliminera illegal vapen-, djur och knarkhandel. D.U.R har även underrättelsetjänster att erbjuda och detta har kontroversiellt nog varit deras mest framgångsrika recept under Modern tid!
Tack vare D.U.R har C.O.H nämligen kunnat ingripa i tid vid flera territoriella konflikter mellan olika länder, stoppat odemokratiska tyranner från att ta makten i ett flertal länder samt spränga ett otal internationella karteller och ligor för illegal knark-, djur och vapenhandel i enlighet med avtalet.
Dock har D.U.R även visat vara kapabla att få tillgång till känslig information från Verdefederationens högteknologiska organisation Nazca Foundation.
År 3145 eu avslöjade exempelvis D.U.R NF´s nya och astronomiskt dyra rymdprogram Tenar 2 som blev en massmedial nyhet över klotet och som överraskade federationens ledning mycket. NF ansågs till dess vara planetens bäst skyddade organisation! I och med avslöjandet fick NF kraftig kritik för hemlighetshållande av skattemedel och det resulterade i att organisationen blev transparent.
Ett annat stort avslöjande som D.U.R stod för var Elita-affären.
Cerez Sea Enterprice's (Hippis största rederi) hade långtgående planer på ekonomiskt övertagande av ett flertal internationella rederi- och fartygstillverkare, bland de ett stort krigsfartygstillverkare, via aktieuppköp i Rotterhams börs. Detta skulle ge koncernen globalt monopol inom sjönäringen, Hippis största industri, och konsekvenserna blir därmed väldigt stora.
År 3220 eu stoppades börshandeln i samtliga handelsblock under några dagar genom direktiv från C.O.H. Cerez Sea Enterprice förlorade stora summor transaktionspengar och affären tillintetgjordes! Mångmiljardären Fanz Elita i Rotterham häktades för insiderbrott, bestickning, illegal förberedelse till vapenhandel och förberedelse till monopolisering, vilket det sistnämnda är ett internationellt brott, och fick 30 års fängelse!
D.U.R har ca en 300 000 man stor elitstyrka och organisationen har baser runt om på planeten men vid deras huvudbas, med anor från 500-talet eu, finns ett museum som även det hör till Cumbria Lydias mest besökta attraktioner!

Cristellinatemplet ligger invid D.U.R s huvudbas och har även en direkt korridor in till D.U.R s museum. Sambandet mellan dessa båda stora turistinstanserna hör till Cumbria Lydias allra äldsta nu gällande avtal. Avtalet, som egentligen är ett kärleksavtal, knöts redan år 25 eu mellan prinsessan Cristella och Drillonernas dåvarande general CeeBee. CeeBee övergav kontraktet med den fallne härledaren Jeridan under hans invasion av Solmien år 1 fu och följde istället med den Morcanska prinsessan och den sägenomspunna Mirakelkristallen till Watenia.* I Watenia hyllades prinsessan för sitt mod, karisma och uppriktighet och blev helgonförklarad av Clypsens överstepräster. Hennes insats ledde till att unionen mellan Solmien och Watenien bildades och Verdeimperiet föddes! Cristella trivdes dock inte i Watenia och då hon fick kännedom om handelsrelationerna, som Watenerna hade med Cumbria, begav hon sig dit. Hon fick med sig sina Drilloner och på vägen uppstod kärlek mellan henne och generalen. Väl i Cumbria övertog Prayanska samfundet kontraktet med Drillonerna och lät dem bygga en bas strax utanför staden. Relationen mellan prinsessan och generalen komplicerades av detta då Prayan och prinsessans modersland Morcan hade historiska dispyter i Lydien med rötter ända från Järnåldern. Deras kärlek var dock så stark att det överbryggde faran med att bli avslöjade. Enligt krönikeböckerna fick Cristella en uppenbarelse i form av en Tenar (själavandrare) som besökte henne i sitt hem en natt. Tenaren skall ha sagt till henne att hennes gärning (med Mirakelkristallen) kommer att belönas med ”evigt liv” då den följde ”Den upplysta vägens lära” i enlighet med Tenarernas vilja. Hon lade dock ett villkor för Tenaren som utgick från att hon ville att hennes älskade också skulle få ”evigt liv” så att de kunde få vara tillsammans i livet efter detta. Tenaren gick med på detta och besökte då även CeeBee, därav bekräftelsen av fenomenet via daganteckningar generalen måste skriva ned och rapportera. Vid fyllda 68 år dog Cristella i sitt hem i sällskap av sin älskade general. CeeBee lät bygga ett mausoleum i källaren till hennes hus och när han dog året efter begravdes han intill henne i samma källare. Några år senare rev Drillonerna Cristellas gamla trähus och lät bygga ett tempel helgat åt de båda. Med åren och vartefter folk från hela kontinenten vallfärdade till platsen byggdes templet vidare med flera stora salar, bönerum och foajeer. På 200-talet eu bildades den subreligiösa trosläran Cristellineordern** i själva templet och på 2600-talet eu byggdes det tempel som finns idag och som hyser nu även ett museum. Cristellinatemplet är därför idag inte bara vallfärdsort för sina troende utan en välbesökt attraktion vid sidan av D.U.R.s huvudbas, enligt det 3300 år gamla kärleksavtalet!


* = Om Mirakelkristallen finns att läsa i romanen ”De tre budbärarna”, som blir en av fyra fantasyromaner i Hippis, sagan om vår tvillingplanet.
** = Cristellineordern, även kallad Cristellinerna, är en troslära baserad på Tenarenas böcker om Den upplysta vägen, samma som Clypsens trosföljare följer, men som även har den Morcanska mytologin inkluderad i sina evangelium. Cristellinerna förföljdes av Prayanska anhängare och tvingades flytta sin verksamhet till ett flertal olika områden. Först vid 1230-talet eu lyckades man hitta en plats vid kontinenten Nya Niverias nordöstra kuster och grundade en stad där som fick namnet Cristellina. Idag har ordern cirka 30 miljoner anhängare utspridda över hela planeten.
Fotnot: Unionen (Unionstiden) är år 0 i Humanoidernas tideräkning.
Humanoider är planeten Hippis härskande art.
Cumbria Lydias citykärna:


Beskrivningar:
Myndes-, Ismerdiatemplen och Praya-centret hör till Praya Samväldets domäner. Dit hör även Auroratemplet som inte är utmarkerat.

Kungaborgen står på toppen av Kungsparkens kulle på ca 30 m.ö.h 

Prada (Banken) ligger vid Kungliga hamnen med egen hamnterminal. Banken grundade Prada Enterprice, rederi men är inte ens majoritetsägare idag.

VLC-1 är Cumbria Lydias största "Vertical airstation". Vertical-tekniken ägs av Nazca Foundation men är utspritt över hela planeten. Det är klotformade transportfarkoster med en teknik som övervunnit gravitationskraften! Dessa stationer har även direktflyg upp till VF Rymdstation. 

Lydiska Filminstitutet är Hippis främsta film-och dramahögskola. Dit söker man om man har planer på att bli världsberömd skådespelare!

Rondan är en gigantisk opera- och teateranläggning som även kan användas för konserter av alla slag. Den har tre scener och en total kapacitet om 80 000 sittplatser!

Scott är den världsberömda varuhuskedjan, finns på många större världsstäder, och denna har även en stor mässhall känd för sina båtmässor! 

Odensienefängelset är Hippis mest ökända fängelse dit de största kriminella namnen genom tiderna suttit inspärrade.

C4 och C2 är Hippis globala och automatiserade motorvägssystem (Hippis Castways). Det finns upp till C155. Dessa 6 filiga motorvägar använder sig av "auto speed system" som man kopplar sin bil till så att den körs autonomt (i upp till 200 km/h beroende på tid på dygnet).
C4 tar en till Jeridiana via Cumbria VF.
C2 går till Tibor (norra VF).

Cumbria Lydias gods- och containerhamn är bland de mest moderna i planeten. Godsfartygens last kopplas till automatiserade lastsystem som direktkopplas till destinationssystemet "Hippis Zerdon-Systems".

C.O.H Högkvarter (Hippis motsvarighet till vår FN)
Området är inhägnat och här arbetar över 35 000 personer med organisationens fem stora organ. Området har egen båthamn och Vertical airstation. I det cirkelformade huset finns "Dromen" som är C.O.H´s högsta beslutande presidium med plats för 10 000 så kallade Shullmans Cusos (Solmiskt ord som betyder beslutfattande delegater). De sex organen är EPIC, CON, WIN, Internationella Investeringsbanken, Handelsfederationen och D.U.R

Fergone Institutet är Cumbria Lydias världsberömda universitet med inriktning inom ekonomi och handel.

D.U.R står för Drillonernas Underrättelsetjänster och är planetens största privata elitstyrka (legostyrka) med huvudbasen i Cumbria Lydia. Organisationen består av tre "strategiska intelligensstyrkor" som är; militära skyddslegionen, agentur och underrättelsetjänster och den luftburna nödbataljonen. Totalt hyser elitstyrkan 300 000 man. D.U.R´s förvaltning står nu under C.O.H´s serviceauktoritet och innebär att världsorganisationen betalar för deras service medans staden står för markservice och logi. D.U.R har fem baser runt om i planeten. 

Cristellinatemplet: templet med prinsessan Cristellas mausoleum och museum. Födelse- och helig plats för Cristellineordern. Cumbria Lydias näst största turistattraktion. 
Ur fantasyeposet ”Hippis, sagan om vår tvillingplanet”
Oscar Freyre Production
Maj 2020


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar