Klimatzoner

Hippis klimatzoner

Hippis världsklimat har sedan den senaste istiden, som successivt försvann för knappt 40 000 år sedan, gradvis blivit varmare. Polarzonerna, som dock är större än våra, täcker över 20% av ytan men ligger på hav. På flera områden är isen flera kilometer djup och når bottenskiktet. På andra ställen ligger enorma isblock som flyter på havet och stora djupa sprickor bidrar till polarzonernas geografi. De andra stora klimatzonerna är de två subtropiska blocken och zoner med medelhavsklimat som omfattar större delen av kontinenternas ytor. Den tropiska zonen går längs ett bälte med ekvatorn och zonen kallas ofta för cyklon- och orkanzonen!

Uppdaterat
2018-05-26 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar