Kartbenämningar C-kartor

Kartbenämningar
för C- kartorna
C3-karta

C-kartor är stadskartor i tre olika skalor C1, C2 och C3. 
C1-kartor visar hela stadsmetropolen, det vill säga inklusive förorter eller satellitstäder.
C2-kartor visar stadskärnor eller regionala delar av metropolen, exempelvis norra, södra, västra eller östra.
C3-kartor zoomar in stadsdelarna och förklarar specifika byggnader.


Benämningar för C-Kartor
C1: Metropolitan maps (storstadsregionen)


C2: Stadskärnor eller regionala delar av storstaden

C3-kartor: stadsdelar med specifika byggnaderInga kommentarer:

Skicka en kommentar