Hippis Wiki

Hippis Wikipedia
Fakta, förklaringar, kartor och allt annat du behöver fördjupa dig om vår tvillingplanet Hippis


På vänster spalt finns Hippis Wiki med länkar till specifika historiska individer, platser eller begrepp som du kan fördjupa dig i. Wikin följer både krönikornas och romanernas texter samt har all fakta om vad som finns på Hippis av idag. Där kommer det också att finnas ordlexikon och Silverårens historiska skildring. 


Silverår
Ett Silverår är den tid då den lilla men tunga dvärgstjärnan tar på sig att fullborda ett varv kring sin värdstjärna Corolis, det vill säga ganska exakt 120 år. Dvärgstjärnans passage påverkar både klimatet och de geologiska fundamenten på planeten och därför har den således haft stor betydelse för Hippis djur- och växtliv. För Humanoiderna har den även haft en stark inverkan i deras historia både fysiskt som ideologiskt. Dess exakta omloppstid har gjort det möjligt att dela in tiden efter stjärnans tidsintervaller. Stjärnan syns ganska väl i natthimlen när den närmar sig värdstjärnan och när den är på väg bort från den igen. Intervallen pågår i två år och det är dessa två år som kallas Silverår!
Humanoiderna använder därför Silveråren som en komplement till sin årliga tidsuppdelning och är därmed pålitliga tidsmarkörer i historieskildringen.


Oscar Freyre
2020-06-30


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar