C1-Kartor

Kartor
C1-Kartor

Cumbria Lydia
Egen nation och protektorat, medlem i Prayanska samväldet. 
Nationen består av tre städer och är säte för Hippis världssamfund C.O.H. (motsvarighet till vår FN) eftersom landet är handelsmässigt och militärt den enda neutrala platsen i planeten! Protektoratet omges av Verde Federationen och skyddas av Prayanska Samväldet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar