C2-kartor

C2-Kartor
Dessa kartor är översiktskartor för städernas kärnområden och här kan man se platsernas positioner i förhållande till varandra och cellerna (kvarteren).

Exemplet här är Cumbria Lydia (dock ej fullbordat)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar