Bergshumanoidernas mytologier och religioner

Bergshumanoidernas
mytologier och religioner
Borgen Akreta vid Sinnenas sjö i Morcan. Akreta var krigets och fruktbarhetsgudinnan i Valyriernas mytologi. Matriarkatet Morcan tydde sig däremot till oraklernas och sibyllornas Rotterkulten, ett exempel på Bergshumanoidernas komplexa trosläror! 


Bergshumanoidernas mytologier och religioner indelas i två geografiskt skilda karaktärer och livsåskådningar, de så kallade källorna; De östra- och de västra källorna.

De östra källorna omfattar endast Suehalvön och på vissa områden i Norra- och Mörka Monza samt vid de västra kusttrakterna av Sengeriska viken. Trosläran domineras helt av Raans kult.

Raans kult:
När Nya riket bildades i slutet på 1200-talet fu (före unionen) deporterades ett hundratal druider tillhörande den urgamla mytologin Coroliskulten från Den bördiga guldslätten. Nya rikets härskare i hamnstaden Lambacheque hade andra gudar att ty sig till och de ville inte ha gammalt bröd på bordet! Efter årslånga marscher fann druiderna en fristad hos det harmlösa bergsfolket i norra Suehalvön. Det var där som sammanblandningen mellan druidernas komplexa livsåskådning och urinvånarnas enkla naturbejakande mytologier påbörjades. Urbefolkningen tedde sig till den mäktige bergsguden Raans som instiftat en lag med sitt folk för att skydda dessa mot himlens fall över jorden. Från de himmelska bergens djupa dalar och platåer spreds sedan denna nya mixade troslära i takt med att druidernas utövning accepterades allt mer och blev till och med en ny respektingivande inslag i det nomadiska livet. Druiderna förde inte bara en tilltalande troslära utan också ett välfungerande skriftspråk med en välutvecklad alfabet, det Gammelsolmiska alfabetet. Genom årens lopp förankrades den nya trosläran samtidigt som bergsfolket blev både bofasta och fick ett nytt skriftspråk att använda sig för bildandet av ett stam- och klanvälde.

Under Unionstiden fick Raans kult sitt stora genombrott utanför Suehalvön tack vare Jeridans framgångsrika erövringar i väst. Dock begränsades kulten innanför det väldiga Sueimperiets gränser efter den store härförarens död och nådde aldrig senare en större utbredning. Liksom Neccros- och Watkulten består denna troslära av naturbejakande intryck och krafter och dess mytomspunna egenskaper. Kultens absoluta kärna ligger i Ragnar-Gokk, en stor klippavsats med sägenomspunna monoliter från Den okända tidsåldern, placerad 1000 meter över Essingerflodens djupa dalgång som vetter mot fjorden med samma namn. Från den triangelformade klippavsatsen har man utsikt mot fjorden, dalgångens 900 meter höga vattenfall i norr och Kettlarglaciärens snötäckta berg mot syd. Platsen beskrivs som en av planetens vackraste utsiktspunkter och det är inte konstigt att den anses som helig plats. Mot bergsluttningen finner man en stor grottöppning. Något tiotals meter in i grottan finns det en vattenkälla i form av en vackert urkarvad och rundformad stalaktit ovanför en skålformad stalagmit. Källan kallas för Livets vatten och sägs bota sjukdomar och berika ens liv med kärlek, tur och lycka! Från Järnåldern fram till Det stora världskriget höll druiderna diverse ceremoniella tillställningar på platsen och man bjöd in klanledare och andra viktiga personer som avgivit Raans ed och trohetslöftet till Raans lag.

Kultens status idag är just begränsat som en kultstatus med ca 2 miljoner trogna och hängivna anhängare runt om i planeten. Kultens ledning håller än idag de traditionella druidceremonierna på Ragnar-Gokk, med de karaktäristiska brottningsbataljerna och styrkeuppvisningar, en gång om året. Ceremonin direktsänds via de internationella tv-kanalerna och genom det globala nätverket CON, Hippis Internet som ägs och drivs av C.O.H, och har över 500 miljoner tittare och följare. Det stora intresset beror givetvis på ceremonins säregna karaktär men också för att kända kulturpersonligheter och aktuella idrotts- musikstjärnor bjuds in för att delta!


*****************************************************


De västra religionskällorna:
Dessa källor och mytologier är bland planetens mest långlivade filosofier och livsåskådningar. Den äldsta av dessa ligger också till grund för flera av de Lydiska religionerna nämligen Den Valyriska mytologin. Denna komplexa mytologi är urmodern till den Niverianska mytologin, Rotterkulten och Prayan.


Den Valyriska mytologin och dess källa: Sägner från Valaars     

............. mer kommer inom kort! 


  

Uppdaterad 2018-07-27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar