Bergshumanoidernas mytologier och religioner

Bergshumanoidernas
mytologier och religioner
Borgen Akreta vid Sinnenas sjö i Morcan. Akreta var krigets och fruktbarhetsgudinnan i Valyriernas mytologi. Matriarkatet Morcan tydde sig däremot till oraklernas och sibyllornas Rotterkulten, ett exempel på Bergshumanoidernas komplexa trosläror! 


Bergshumanoidernas mytologier och religioner indelas i två geografiskt skilda karaktärer och livsåskådningar, de så kallade källorna; De östra- och de västra källorna.

De östra källorna omfattar endast Suehalvön och på vissa områden i Norra- och Mörka Monza samt vid de västra kusttrakterna av Sengeriska viken. Trosläran domineras helt av Raans kult.

När Nya riket bildades i slutet på 1200-talet fu (före unionen) deporterades ett hundratal druider tillhörande den urgamla mytologin Coroliskulten från Den bördiga guldslätten. Nya rikets härskare i hamnstaden Lambacheque hade andra gudar att ty sig till och de ville inte ha gammalt bröd på bordet! Efter årslånga marscher fann druiderna en fristad hos det harmlösa bergsfolket i norra Suehalvön. Det var där som sammanblandningen mellan druidernas komplexa livsåskådning och urinvånarnas enkla naturbejakande mytologier påbörjades. Från de himmelska bergens djupa dalar och platåer spreds denna nya mixade troslära i takt med att druidernas utövning accepterades allt mer och blev till och med en ny respektingivande inslag i det nomadiska livet. Druiderna förde inte bara en tilltalande troslära utan också ett välfungerande skriftspråk med en välutvecklad alfabet, det Gammelsolmiska alfabetet. Genom årens lopp förankrades den nya trosläran samtidigt som bergsfolket blev både bofasta och fick ett nytt skriftspråk att använda sig för bildandet av ett stam- och klanvälde.

Under Unionstiden fick Raans kult sitt stora genombrott utanför Suehalvön tack vare Jeridans framgångsrika erövringar i väst. Dock begränsades kulten innanför det väldiga Sueimperiets gränser efter den store härförarens död och nådde aldrig senare en större utbredning. Liksom Neccros- och Watkulten består denna troslära av naturbejakande intryck och krafter och dess mytomspunna egenskaper. 

............. mer kommer! 


  

Uppdaterad 2018-07-10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar